Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, FRIS, består av flera lokala föreningar. På webbplatsen presenteras föreningens verksamhet och organisation med styrelsesammansättning, stadgar och evenemang. Förteckning över lokalföreningarna ingår också.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.