Sivusto on tarkoitettu kaikille, jotka joutuvat työssään tekemisiin säteilyn kanssa. Sivuilla on monipuolista tietoa säteilyn käyttöön liittyvistä vaatimuksista, valvonnasta, säteilytoimintaa koskevista säännöistä, suojelukoulutuksesta ja säteilymittauksesta.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.