Presentation av verksamheten vid ADHD-förbundet. ADHD-förbundet är en nationell takorganisation för ADHD-föreningarna, grundat år 1989. Förbundet stöder och handleder personer i alla åldrar med inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt deras familjer. Versionen på svenska synnerligen kortfattad.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.