Sivuilla on tietoa UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women), YK:n tasa-arvojärjestön toiminnasta ja päämääristä sekä raportteja eri maanosien tilanteesta. Järjestön tavoitteena on naisten asemaa parantamalla turvata ihmisoikeudet kaikille.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.