Infopaket om humlan, producerat vid svenska ArtDatabanken, som arbetar för biologisk mångfald. Innehåller artbestämningsnycklar. Lämpar sig även för undervisning i t.ex. biologi; utbredningskartorna gäller dock enbart Sverige.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.