Paavi Johannes Paavali II:n (1978-) toimeksiannosta laadittu arvovaltainen roomalaiskatolisen opin ja moraalin yleisesitys. Alustava ranskalainen laitos ilm. v. 1992, lopullinen latinankielinen v. 1997. Osoitteessa luettavissa erikielisiä käännöksiä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.