Utrikesministeriets webbplats innehåller information om utrikesförvaltningens organisation, uppgifter, verksamhet, förvaltningsgrenar och ger också en historisk bakgrund. Vidare finns utrikespolitiska tal, kommunikéer, pressmeddelanden och artklar. Utrikespolitiska linjedragningar och basdokument presenteras. Information om Finlands beskickningar med länkar till webbpsidor ingår.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.