Sivuille on koottu tietoa päihteistä ja päihdeperheiden lasten auttamiseksi järjestetystä toiminnasta, työvälineitä lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä eri tahojen palveluita, joiden kautta lapsi voi saada tukea ja apua.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.