Finlands svenska baptistsmission, moderförening för Svenskfinlands baptistförsamlingar Kontaktuppgifter, verksamhetsinfo samt språkröret Missionsstandaret.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.