Brottpåföljdsmyndigheten är som högsta organ svarar för styrning och administration av straffverkställighet. På sidan finns aktuella uppgifter om fångvården i Finland, lagstiftning, kontakter till anstalter m.m. Sidan innehåller även uppgifter om livet i fängelserna.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.