Svenska Galleriförbundets hemsida ger information om förbundets verksamhet och om utställningar på dess medlemsgallerier. Här finns också länkar till ett antal museer och utställningslokaler som är inriktade på modern konst.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.