Finlands sjöhistoriska museum förmedlar kunskap om sjöfartens historia och om sjöfarare i Finland. Museet samlar in och deponerar föremål, fotografier och arkivmaterial i anslutning till sjöfart. Sidorna presenterar verksamheten och samlingarna.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.