Käypä hoito -potilasversion (20.08.2000) otsikoita ovat esim. Haurastumisen kiihdyttäjät, Riskipotilaat tutkimuksiin, Luukadon hidastajat, Estrogeenista apua ja Terveet elämäntavat arvossaan.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.