Siebmacherin vaakunakirja-sarjaan kuuluva runsaasti kuvitettu klassikko vaakunataiteen perusteista löytyy digitoituna Austrian Literature Online -tietokannasta. (Klikkaa vasemmalla olevia kirjan sivuja.)

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.