Institutet för hälsa och välfärd informerar om sin verksamhet samt finländska folksjukdomar, vaccinering, smittsamma sjukdomar (bl.a. sjukhusinfektioner), livsstil och hälsa mm. Dessutom om intstitutets forskning, projekt och publikationer (mest finskspråkiga).

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.