Liikuntatieteellisen Seuran kotisivuilta löytyy tietoa seuran järjestämästä koulutuksesta, kansainvälisestä toiminnasta, erilaisista projekteista, seuran julkaisusarjoista sekä LTS-verkkolehti.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.