Uttömmande, men lättläst om vinter-, fortsättnings- och Lapplandskriget, inkl. bakgrund (från 1900-talets början). Med översiktlig, kronologisk innehållsförteckning. Bakom webbläromedlet står bl.a. Kadettkåren och Utbildningsstyrelsen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.