Eura on esihistorian tutkimuksen kannalta Suomen merkittävimpiä paikkakuntia. Kaivausten perusteella tiedetään, että Eurassa eli vauras ja elinvoimainen rautakauden yhteisö 600-1100 jKr.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.