Luennot ovat alunperin ilmestyneet teoksessa Wittgenstein Lecture's, 1932—1935. Tässä yhteydessä julkaistaan myös luentomuistiinpanoja.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.