Suomen arkeologisen seuran sivuilta löytyy tietoa seuran perustamisesta, tarkoituksesta ja päämääristä sekä seuran säännöt. Myös linkit omiin julkaisuihin.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.