Webbplatsen Öppna universitetet presenterar verksamheten, undervisningsutbudet, studieprogram, kursutbud och studieguide för de öppna högskolorna i Finland. Aktualiteter och biblioteksguide med handledning i informationssökning ingår, liksom allmän handledning med de vanligaste frågorna.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.