Stenografins historia allt sedan antiken och den moderna (främst svenska) stenografin. Från Melinska Stenografförbundet, vars uppgift är att vårda det svenska stenografisystemet - \Melins system\.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.