Maailmankomission raportissa (A Fair Globalization, Making it happen) pohditaan globalisaation sosiaaliulottuvuutta. Komission mukaan globalisaation suuntaa on muutettava niin, että se hyödyttäisi tulevaisuudessa entistä useampia maita ja suurempaa joukkoa ihmisiä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.