Information om studentexamen i Finland bl.a. allmänna föreskrifter och anvisningar, provdagar och statistik. Vidare finns ämnesspecifika anvisningar som innefattar syftet med provet, uppgifterna och bedömningskriterier. En förteckning ööver årets studenter ingår.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.