Evenkelis-luterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän sivuilla on tietoa lähetystyöstä, lähetystoiminnasta ja työn hedelmistä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.