Kivennapaseura on karjalainen pitäjäseura. Kivennavan kunta sijaitsee luovutetulla alueella Karjalan kannaksella. Sivuilla kerrotaan mm. Kivennavan kylistä, historiasta, perinteistä ja suvuista. Tietoa seurasta ja sen toiminnasta.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.