Retkeilijän ABC:n retkiruokaosion aiheita ovat energiantarve, retkiruoan suunnittelu, juomavesi, ruoka-aineiden kuivatus ja retkiruoan pakkaaminen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.