Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) är centralorganisationen för det finlandssvenska amatörmusiklivet. På dess sidor finns information om verksamheten, kontaktuppgifter, länkar till medlemsförbunden och en lista över böcker förbundets förlag givit ut. Sidorna ger också uppgifter om förbundets tidskrift Resonans.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.