Högsta domstolens webbplats innehåller information om HD:s uppgifter, verksamhet, organisation och medlemmar. Information om prejudikatförfarandet samt förteckning över de senaste prejudikaten (i sammandrag på svenska). Besvärstillståndssystemet och rättegång i högsta domstolen presenteras. Länkar till webbplatser inom närliggande områden.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.