Webbroschyr om vad du skall göra om du har blivit utsatt för ett brott. Beskrivning av olika steg i behandlingen av ett brottmål, och tips på vad du själv kan göra för att underlätta utredningen. Från Justitieministeriet.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.