Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran lehti julkaisee folkloristiikan ja lähialojen kannalta kiinnostavia tieteellisiä kirjoituksia.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.