Introduktion till filmningens och filmbranschens värld. Utförlig filmskola med \allt\ om film - från förarbete och dramaturgi till ljus, ljud, teknik och redigering! Dessutom ordlista, artiklar och länkar.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.