Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Institutet arbetar också med språkvård och språkpolitik och med att levandegöra och sprida kunskap samt ge råd i språkfrågor. På sidorna information också om klarspråk och minoritetsspråk.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.