Tjänstemannacentralorganisationen STTk - f.d. FTFC - är en av de fackliga centralorganisationerna i Finland och organiserar tjänstemän och funktionärer. På den svenska sidan presenteras organisationen och dess verksamhet i korthet. Vidare finns en förteckning över medlemsorganisationerna inklusive medlemsantal.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.