På Helsingfors universitets webbplats finns ingående upplysningar om studier, forskning och fortbildning. Studieguiderna, med bl.a. Studiehandbok - Den svenskspråkiga undervisningen för terminen finns i sin helhet. De olika fakulteternas och fristående institutioners, samt t.ex. universitetsbibliotekets sidor finns länkade.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.