Asuminen.fi är en temaportal inom Suomi.fi, som redogör för olika boendeformer utifrån hyres-, ägar-, bostadsrätts-, delägar-, serviceboende, boende i vardagen och byggande och renovering. Inom dessa temaområden finns länkar till bland annat bostadsutbudet på olika instansers sidor, till blanketter för ansökan om bostad samt till information om finansieringen av och lagstiftningen om boende. Informationen bakom länkarna är till största delen på finska.
http://www.asuminen.fi/sv-FI/Boende

Kategori

Boende

Ämnesord


Anmäl trasig länk Kontrollerad:28/09/2015

Visa mindre