Eilen-arkivet är ett nätarkiv som Utrikespolitiska institutet upprätthåller. Arkivet som omfattar viktiga utrikespolitiska tal och dokument är öppet för alla. Arkivet har därtill en kronologi som upptar de för den finländska utrikespolitiken viktigaste händelserna från 1973 och framåt.
Webbplatsens språk: 
https://www.eilen.fi/se/home/

Visa mera
Ulkopoliittisen instituutin ylläpitämään verkkoarkistoon on koottu Suomen ulkopolitiikan keskeiset dokumentit ja puheet. Arkistossa on myös kronologia, johon on kirjattu Suomen ulkopolitiikan merkittävimmät tapahtumat vuodesta 1973 alkaen.
Webbplatsens språk: 
https://www.eilen.fi/

Visa mera
Kansallisessa riskiarvioinnissa ennakoidaan Suomeen mahdollisesti kohdistuvia uhkia ja niiden vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan.
Webbplatsens språk: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-602-7

Visa mera
Historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö, jossa kuvataan kylmän sodan jälkeistä maailman muutosta ja globalisaation vaikutusta maamme ulko- ja turvallisuuspoliittisiin ratkaisuihin.
Webbplatsens språk: 
https://maailmanmuutos.org/

Visa mera
Suojelupoliisin vuosikirjassa 2021 analysoidaan Suomen turvallisuustilanteen muutoksia ja uhkia.
Webbplatsens språk: 
https://supo.fi/-/supon-vuosikirja-2021-suomalaisten-on-varauduttava-venajan-vaikuttamisyrityksiin-n...

Visa mera
Suomen edustustot ulkomailla esittelee Suomen edustustot ulkomailla sekä niiden toimintaa ja tehtäviä. Lisäksi sivustosta löytyvät edustajat ulkomailla. Edustustoihin kuuluvat myös Suomen edustustot kansainvälisissä tehtävissä sekä Euroopan uniossa.
Webbplatsens språk: 
https://um.fi/edustustot

Visa mera
Suomen ulkoministeriön julkaisema Suomen ulkoasiainhallinnon historia kertoo ulkoasiainhallinnosta ennen itsenäistymistä ja sen jälkeen. Itsenäistyminen ja ulkoasiainhallinnon järjestäminen itsenäistymisen aikana käsitellään erikseen, samoin Suomen ulkoasiainhallinto maailmansotien välisenä aikana, sotavuosina ja rauhan solmimisen aikaan. Kylmä sota ja sen jälkeinen tilanne kuvataan.
Webbplatsens språk: 
http://formin.finland.fi/ministerio/historia

Visa mera
Sivut tarjoavat tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta sekä kansainvälisistä organisaatioista ja Suomen kannalta tärkeistä valtioista.
Webbplatsens språk: 
https://turpopankki.fi/

Visa mera
Ulkoministeriön arkisto kertoo palveluista ja sinne taltioiduista dokumenteista. Materiaalista löyty osa verkosta: Suomen ulkomaanedustustojen raportit vuosilta 1918-1945.
Webbplatsens språk: 
https://um.fi/arkisto-ja-asiakirjapyynnot

Visa mera
Ulkopoliittinen instituutti on tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä suhteista ja EU-asioista. Insituutin sivuilla on julkaisuja, tietoja tutkimuksesta ja ajankohtaisia uutisia.
Webbplatsens språk: 
https://www.fiia.fi/

Visa mera
Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö tukee ulkopolitiikan tutkimusta mm. apurahoin. Sen sivustosta löytyy apurahojen haun ohjeiden ja myönnettyjen apurahojen lisäksi organisaation ja toiminnan kuvaus sekä ulkopoliittisen tutkimuksen bibliografia.
Webbplatsens språk: 
https://www.ulkopolitiikantutkimus.fi/

Visa mera
Ulkoministeriön kokonaisuudesta löytyvät aakkosjärjestyksessä eri maiden lähetystöt tai konsulaatit Suomessa tai lähimmässä maassa.
Webbplatsens språk: 
https://um.fi/representation-of-foreign-states-in-finland-or-in-the-nearest-country-to-finland

Visa mera
Ulkopoliittisen instituutin julkaisema kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut lehti sisältää asiantuntijoiden haastatteluja, artikkeleita ajankohtaisista ilmiöistä, kolumneja ja kirja-arvioita. Osa artikkeleista on luettavissa vapaasti verkossa.
Webbplatsens språk: 
https://www.ulkopolitiikka.fi/

Visa mera
Det Utrikespolitiska institutet är en forskningsanstalt. På sidorna finns aktuell information om internationella relationer och EU-frågor, om instutets forskning, evenemang och publikationer.
Webbplatsens språk: 
https://www.fiia.fi/sv/

Visa mera