3 träffar. Visar 1 - 3 träffar.
Portal för nyfinlandssvenskar m.fl. Ifisk är ett forum, där personer med utländsk bakgrund sammankommer för att umgås och utbyta information på svenska. Länkar till Ifisks Facebooksida och Twitter.
Webbplatsens språk: 
http://www.ifisk.net

Visa mera
Förklaring av ca 180 termer relaterade till invandring, flyktingar och rasism. Förklaringarna är kompletterade med länkar till andra texter.
http://folkbildning.net/amnen/samhalle/mangkulturellt-samhalle/immigration-integration/encyklopedi-o...

Visa mera
Svenska.FI är en förening för och av de invandrare som väljer att integrera sig på svenska i det finländska samhället. Föreningen strävar efter att förbättra integration och göra det roligare, mera flexibelt och anpassat till individens behov.
Webbplatsens språk: 
http://www.svenska.fi/

Visa mera