Om s.k. folkliga vädertecken, dvs. hur man kan försöka ställa egna väderprognoser. Privat, helt icke-vetenskaplig webbsida.
Webbplatsens språk: 
http://home.swipnet.se/solvarv/inaturen.html

Visa mera
Webbsida om vikingatida gudasagor samt gudadyrkan. Om asar, Midgård och jättar t.ex., samt olika gudar för olika ändamål.
Webbplatsens språk: 
http://rosala.fi/mytologi/

Visa mera
Folktro kontra modernt vetande - i denna artikel om bl.a. urbana myter och finländsk dödskultur granskar FM, folkloristen Kaarina Koski hur vårt beteende ibland tycks oberoende av moderna vetenskaper.
Webbplatsens språk: 
http://www.helsinki.fi/lehdet/uh/31997d.html

Visa mera