Uppgifter om projektet, men även om mobbning i sig: rapporter, definitioner, tips på länkar och annan relevant litteratur. Dels för barn och unga (och deras familjer), dels för alla som arbetar med dessa, med fokus på skolan.
Webbplatsens språk: 
http://www.folkhalsan.fi/vimobbarint

Visa mera
Sajten berättar om skolfreden, som betonar att alla i skolan har rätt till trygghet och jämlikhet. Samtidigt vill man fästa uppmärksamhet vid skolans verksamhetskultur och den fysiska och psykiska säkerheten i skolan.
Webbplatsens språk: 
http://www.skolfreden.fi

Visa mera
Polisens råd för säker nätanvändning, t.ex. vad man kan gör om det händer något otrevligt till en själv, till exempel i sociala medier och vem kan man be om hjälp.
Webbplatsens språk: 
https://poliisi.fi/sv/anvisningar-till-unga-och-barn-pa-natet

Visa mera