I webbtjänst kan man söka efter Forststyrelsens platser och service för friluftsliv, fiske och jakt.
Webbplatsens språk: 
http://www.retkikartta.fi/?lang=se

Visa mera
Information om jägarexamen. En övningsuppgiftsserie på nätet för att förbereda för jägarexamen. Sidorna innehåller även artkännedomsuppgifter.
Webbplatsens språk: 
https://riista.fi/sv/jakt/tjanster-for-jagarna/jagarexamen/

Visa mera
Centralorganisation för jägarförbunden i de Nordiska länderna och på Åland.
Webbplatsens språk: 
https://www.se.nordichunters.eu/

Visa mera
Finlands viltcentral främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs. På sidorna informeras om förvaltning, djur och jakt.
Webbplatsens språk: 
https://riista.fi/sv/

Visa mera