Centralorganisation för jägarförbunden i de Nordiska länderna och på Åland.
Webbplatsens språk: 
https://www.se.nordichunters.eu/

Visa mera
Jord- och skogsbruksministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, verksamhet och uppgifter. Enheter, ämbetsverk och anstalter som underlyder ministeriet presenteras. Aktuella pressmeddalend ingår också på sidorna.
Webbplatsens språk: 
http://www.mmm.fi/sv

Visa mera
Finlands viltcentral främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs. På sidorna informeras om förvaltning, djur och jakt.
Webbplatsens språk: 
https://riista.fi/sv/

Visa mera