16 träffar. Visar 1 - 16 träffar.
Presentation av Svenska kultufondens organisation, förvaltning och fonder, samt pris och tävlingar. Aktualiteter och anvisningar för stipendieansökningar samt webbaserade ansökningsformulär samt publikationsförteckning ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.kulturfonden.fi

Visa mera
Språkvårdsspalt som ingått i Hufvudstadsbladet sedan 1986. Texterna ordnade i kronologisk ordning.
Webbplatsens språk: 
http://www.kotus.fi/svenska/reuter

Visa mera
På webbplatsen finns information om språk- och namnrådgivning, information och tips om klarspråk, samt information om språk, dialekter och språkpolitik i Finland. Dialekt- och namnarkiv, språkspalter, ordböcker, bl.a. Stora finsk-svenska ordboken och publikationer ingår också.
Webbplatsens språk: 
http://www.kotus.fi/svenska

Visa mera
Språkbruk är en tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Institutet för de inhemska språken. Webbversionen innehåller artikelförteckning från 1981 och ett sökordsregister samt fullständiga artiklar i urval. Redaktionen presenteras. Information för skribenter.
Webbplatsens språk: 
http://www.sprakbruk.fi/

Visa mera
Om finlandssvenska ungdomars språkliga identitet och språkbruk, ur ett sociologiskt perspektiv. Rapporten från 1996 behandlar unga i Nykarleby, Ekenäs, Vasa, Helsingfors och Tammerfors.
Webbplatsens språk: 
http://www.vasa.abo.fi/ifs/pdf/ungfinlsve.pdf

Visa mera
Dialektprover från det svenska språkområdet, både i Sverige och svensktalande Finland. Kort information om de olika landskapen och orterna. Dialekterna presenteras både i text och ljud.
Webbplatsens språk: 
http://swedia.ling.umu.se

Visa mera
Presentation av organisationen, historiken, verksamheten och målsättningen vid SLS. Länkar till arkiv, bibliotek, bokutgivning, donationer, kataloger och register samt vetenskapliga nämnder och forskningsprojekt. Kontaktuppgifter och formulär för stipendieansökningar ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.sls.fi

Visa mera
Bloggtoppen.fi är en tjänst som gör det enklare att hitta intressanta finlandssvenska bloggar.
http://www.bloggtoppen.fi

Visa mera
Webbsidorna innehåller information om språklagen och myndigheternas skyldigheter, individens språkliga rättigheter, handläggningsspråk, lagstiftning och betänkanden, skylktar och konsumtionsnyttigheter samt tjänstemännens språkskyldigheter.
Webbplatsens språk: 
http://oikeusministerio.fi/sv/index/julkaisut/Broschyrer/kielilaki.html

Visa mera
Presentation av folktingets verksamhet, organisation, publikationer och evenemang. Information om det svenska i Finland och språkliga rättigheter.
Webbplatsens språk: 
http://www.folktinget.fi

Visa mera
Portal med inspelningar av finlandssvenska dialekter från Karleby i norr, Eckerö i väster och till Kotka i öster. Syftet med projektet Spara talet är att dokumentera svenska i Finland under början av 200-talet. Portalen innehåller förutom ljudupptagningarna ocks projektbeskrivninng med information om bakgrund, inspelningsteknik, styrgrupp, assistenter, arkivering och historia. Utskrift av smatlalaet i inspelningarna ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.sls.fi/Sparatalet

Visa mera
Magma - Finlands svenska tankesmedja är en samlande portal över ärenden som rör svenska språkfrågor i Finland. På sidorna ingår artiklar, studier och annat innehåll, sorterat enligt tema och information om evenemang. Magma upprätthålls av föreningen Finlandssvenska institutet r.f. Verksamheten finansieras av Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen för Åbo Akademi och Sparbanksstiftelsen i Helsingfors. Tankesmedjans styrelse består av ordförande och sex arbetande ledamöter.
Webbplatsens språk: 
http://magma.fi

Visa mera
I Ordförrådet hittar du svar frågor om svenskan i allmänhet och finlandssvenskan i synnerhet. Det är öppet för alla att skicka in frågor som behandlar svenska och finlandssvenska.
Webbplatsens språk: 
http://www.kotus.fi/sv/sprakhjalp/webbkallor/ordforradet

Visa mera
Finlandssvenska dialektordbok på nätet. Nätordboken uppdateras fortlöpande.
Webbplatsens språk: 
http://kaino.kotus.fi/fo/

Visa mera
Den finlandssvenska ordbokens nätutgåva. Ordboken innehåller cirka 2 550 finlandismer med rekommendationer om vilka som bör undvikas och vilka som kan accepteras I saklig textstil.
Webbplatsens språk: 
http://kaino.kotus.fi/fsob/

Visa mera
Här hittar du ett urval ordlistor för olika områden, bland annat för arbetsliv och utbildning, miljö, idrott, samhälle, ekonomi och rättsväsende.
Webbplatsens språk: 
http://www.kotus.fi/sv/sprakhjalp/webbkallor/ordlistor

Visa mera