Finansministeriets utsiketer för ekonomisk utveckling och ekonomiska prognoser.
Webbplatsens språk: 
https://vm.fi/sv/ekonomiska-utsikter

Visa mera