54 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Sivuilla on perustietoa niille, jotka harkitsevat uraa EU:n toimielimissä.
Sivuston kieli: 
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_fi.htm

Näytä enemmän
Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen tuottama Työllisyysportti antaa ohjeita työllistymiseen ja opiskeluun Tampereen seudulla.
Sivuston kieli: 
http://www.tyollisyysportti.fi

Näytä enemmän
Sivuilla voi selailla avoimia työpaikkoja aloittain sekä jättää ilmoituksen avoimesta paikasta ilmaiseksi.
Sivuston kieli: 
http://tyopaikat.fi

Näytä enemmän
Uranuksen sivuilta löytyy ohjeita työnhakijalle. CV:n laadinnasta saavat vinkkejä niin alle kaksikymppiset kuin vähän varttuneemmatkin eli yli 50-vuotiaat työnhakijat.
Sivuston kieli: 
http://www.uranus.fi/tyonhaku/artikkelit

Näytä enemmän
Pohjoismaisen kansalaisyhteistyön liiton kotisivu, joilta löytyy monenlaista tietoa yhteispohjoismaisesta koulutus- ja kulttuuriyhteistyöstä, pohjoismaisista ystäväkunnista ja nuorisovaihdosta. Pohjola-Nordenin kautta voi mm. etsiä kesätyötä tai harjoittelupaikkaa Pohjoismaista.
Sivuston kieli: 
http://www.pohjola-norden.fi

Näytä enemmän
Aarresaari - akateemiset rekrytointipalvelujen tuottamassa oppaassa on kerrottu yleisesti, mitä ulkoamaille työskentelemään hakevan on syytä ottaa huomioon
http://www.aarresaari.net/kvtyonhaku.htm

Näytä enemmän
Uraopas julkaisee työnhakijoiden ja työnantajien työpaikkailmoituksia. Palvelussa on haut ammateittain ja paikkakunnittain. Siinä voi myös rekisteröidä CV:nsä, asentaa vahdin tarkkailemaan sopivia työpaikkoja sekä etsiä tietoja työnantajista. Uravihjeitä -osasta löytyy käytännön apua työpaikan hakemiseen: siinä opastetaan, miten kirjoitetaan CV työpaikkahakemukseen, miten päästä haastatteluun sekä miten käyttäytyä haastattelutilanteessa. Lisäksi annetaan vihjeitä uralla etenemiseen.
Sivuston kieli: 
http://www.uraopas.fi/index.php

Näytä enemmän
Työ- ja elinkeinotoimiston työnhakusivusto sisältää ohjeita työnhakuun. Sillä kerrotaan työmarkkinoista, työnhaun tavoista ja neuvotaan, miten työnhakuilmoitukseen vastataan, miten työnhakuasiakirjat laaditaan (hakemuskirje, ansioluettelo, markkinointikirje työnhaussa, työnhaun portfolio), miten haastattelussa käyttäydytään ja miten soveltuvuustesteihin suhtaudutaan. Sivuilla voi harjoitella työnhakua ja laatia lomakkeisiin tarvittavat työnhakuasiakirjat.
Sivuston kieli: 
http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/01_tyonhaku_suomessa/index.jsp

Näytä enemmän
EURES-neuvojat antavat tietoa ulkomaille työskentelemään lähtijöille ja Suomeen tuleville. Sivulla on informaatiota EURES-palveluista, työnteko-oikeudesta ja työskentelystä EU/ETA-maissa sekä työhakemuksesta.
Sivuston kieli: 
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/toihin_ulkomaille/eures_toihin_eurooppaan/...

Näytä enemmän
Varamiespalvelu-yhtiöt vuokraa ja rekrytoi työvoimaa. Sivuilta löytyy tietoa avoimista työpaikoista. Sivuilla voi myös täyttää työnhakulomakkeen.
Sivuston kieli: 
http://www.varamiespalvelu.fi

Näytä enemmän
Tietoa työttömyydestä, työttömyysturvasta ja työvoimakoulutuksesta. Opastusta annetaan myös työnhakuun.
Sivuston kieli: 
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/tyoelama-ja-tyottomyys/tyottomyys

Näytä enemmän
Ohjeita työhakuun vaihe vaiheelta (työhakemus, CV, työhaastattelu) sekä tietoa työnhaun tapojen lisäksi työmarkkinoista, niiden kehityksestä, ammatinvalinnasta sekä työvoimatoimiston palveluista.
Sivuston kieli: 
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/vinkkeja_tyonhakuun/index.html

Näytä enemmän
Opas on suunnattu uraansa käynnistäville, ja siinä käsitellään perusasioita kuten hakemuksen ja ansioluettelon laatimista ja haastatteluun valmistautumista. Erityisesti painotetaan tuotteistamista ja oman osaamisen myymistä. Teksti on kirjoitettu yleistajuisesti ja rennolla otteella. Opas on ladattavissa PDF-muodossa.
http://www.tyonhakuopas.com

Näytä enemmän
Nuorille ja opiskelijoille suunnatussa työelämäpalvelussa on vinkkejä työnhakuun, aineistoa työntekijän oikeuksista, työelämän pelisäännöistä sekä muista asioista, joita työntekijän ja työnhakijan on hyvä tietää.
Sivuston kieli: 
http://www.tyoelamaan.fi

Näytä enemmän
Pohjoismaiset ulkoministeriöt, Dansk Industri ja Svenskt Näringsliv ovat tuottaneet sivuston, jonka tarkoitus on helpottaa omistajaorganisaatioiden ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden puolisoiden työnhakua. Työnhakija voi jättää sivuille CV:nsä ja työnantaja työtarjouksen. CV:tä ja työtarjouksia voi selata ja jättää vapaasti.
http://www.scandinaviansabroad.net

Näytä enemmän
Kaikkien Suomen ammattisinfonia- ja kamariorkestereiden ja kuuden muun orkesterin sivusto, jota ylläpitää orkestereiden kattojärjestö Suomen sinfoniaorkesterit ry. Etusivulta on linkit jokaisen jäsenorkesterin omille sivuille sekä niiden konserttitapahtumiin. Samoin etusivulta pääsee Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n ylläpitämän nuottimateriaalien keskuskirjastoon, jonka teoksia voidaan lainata yhdistyksen jäsenille, musiikkioppilaitoksille ja muille yhteisöille. Orkestereiden avoimet työpaikat löytyvät näiltä sivuilta. Sivut ovat myös ruotsiksi ja englanniksi.
Sivuston kieli: 
http://www.sinfoniaorkesterit.fi

Näytä enemmän
Heli-palvelusta voi hakea puolustusvoiain avoimia työpaikkoja.
Sivuston kieli: 
http://puolustusvoimat.fi/rekry

Näytä enemmän
Nuorille ja työnantajille suunnatut sivut tarjoavat tietoa Sanssi-kortista, jolla pyritään edistämään nuorten työllistymistä.
Sivuston kieli: 
http://www.sanssi.fi

Näytä enemmän
Myynti- ja asiakaspalvelutyöhön erikoistunut rekrytointi- ja työnhakupalvelu
Sivuston kieli: 
http://www.empore.fi

Näytä enemmän
Careerjet on hakukone, jonka avulla voi etsiä työpaikkoja Suomesta. Careerjetin työpaikat on koottu erilaisista internet-lähteistä yritysten websivuilta, työnvälityspalveluista ja työvoimatoimistojen sivuilta.
Sivuston kieli: 
http://www.careerjet.fi

Näytä enemmän
Tietoa työnhausta, harjoittelusta, neuvonta- ja ohjauspalveluista ja sijoittumisesta työelämään. Myös työpaikkatietokanta.
http://rekrytointi.utu.fi

Näytä enemmän
Europassi koostuu viidestä asiakirjasta (ansioluettelo, kielipassi, liikkuvuustodistus, tutkintotodistusten liitteet), joiden tarkoituksena on auttaa opiskelijoita ja työntekijöitä osoittamaan osaamistaan Euroopassa. Sivulla on ohjeet Europassin kokoamiseksi. Ansioluettelon ja kielipassin voi luoda itse sähköisesti tai vaihtoehtoisesti ladata ja tulostaa asiakirjat.
Sivuston kieli: 
http://www.europass.fi

Näytä enemmän
Työvoimatoimiston opastavalla sivulla on tietoa kesätyön hakemisesta Suomessa.
Sivuston kieli: 
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/nuoret/toihin/kesatyot/index.html

Näytä enemmän
Uratie on kaupallisten ja teknisten alojen työntekijöiden palvelu, jonka avulla voi tutustua avoimiin työpaikkoihin ja jättää niitä koskevia hakemuksia. Lisäksi voi laatia oman avoimen hakemuksen, joka on palvelua käyttävien työnantajanyritysten selailtavissa.
Sivuston kieli: 
http://www.uratie.fi

Näytä enemmän
Akateemisen työnhakijan opas sisältää ohjeita työhakemuksen kirjoittamisesta, neuvoja työpaikkahaastatteluun valmistautumisesta (mm. työpaikkahaastattelusimulaattori) sekä työhakemuksen ja ansioluettelon mallit. Sivuilla on myös rekrytointipalveluiden yhteystiedot ja työpaikkailmoituksia.
http://www.aarresaari.net

Näytä enemmän
Avoinna olevat työpaikat Ruotsissa, haku ammatin tai paikkakunnan mukaan.
Sivuston kieli: 
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande.html

Näytä enemmän
Kansalaisten neuvontapalvelusta voi kysyä tietoa EU-kansalaisen oikeuksista asua, opiskella ja tehdä työtä unionin jäsenmaissa.
Sivuston kieli: 
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_fi.htm

Näytä enemmän
Sivulla on mm. Miten laadin ansioluettelon ja hakemuksen ja Miten käyttäydyn työhaastattelussa.
http://www.adecco.fi

Näytä enemmän
Jobsafari on kansainvälinen verkkopalvelu, joka etsii työpaikkailmoituksia yritysten ja julkishallinnon verkkosivuilta ja tarjoaa ne haettavassa muodossa omilta sivuiltaan.
http://www.jobsafari.fi

Näytä enemmän
Uranus-sivusto sisältää tietoja avoimista työpaikoista, aikuiskoulutuksesta ja kursseista sekä artikkeleita mm. yrittäjyydestä ja työnhausta Internetin avulla. Sivuilla toimii myös keskustelufoorumi. Käyttäjät voivat ilmoittautua työnhakijoiksi ja työnantajat ilmoittaa avoimista työpaikoista.
Sivuston kieli: 
http://www.uranus.fi

Näytä enemmän

Sivut