12 osumaa haulle. Näytetään 1 - 12 tulosta.
Medlemstidning för FFC. Arkiv där ett stort antal artiklar går att läsa via nätet.
http://www.sak.fi/svenska/lontagaren

Näytä enemmän
Presentation av Minna Canth och hennes verk, bl.a. Työmiehen vaimo (Arbetarens hustru), Hanna, Papin perhe (1891, Prästens familj), Salakari (1887, Blindskär) och Anna Liisa (1895).
Sivuston kieli: 
https://nordicwomensliterature.net/se/2011/01/04/den-nya-tidens-manniska/

Näytä enemmän
Kontaktuppgifter, adresser och verksamhetsbeskrivning för riksdagsmän, justitieombudsmannen, statsrevisorernas kansli och riksdagens ämbetsmän. Uppgifter om lagstiftning, myndigheter och riksdagshandlingar samt Riksdagsbibliotekets tjänster. EU-information och riksdagens internationella verksamhet. Länkar till instanser inom kommunal och statlig förvaltning.
http://www.riksdagen.fi

Näytä enemmän
EU och dess funktioner förklaras. EU-upplysningen har Sveriges riksdags uppdrag att ge allsidig och opartisk information om EU.
Sivuston kieli: 
http://www.eu-upplysningen.se/Lankar-topp-fot-menyer/Om-EU-upplysningen/Ordlista/

Näytä enemmän
Nordiska rådets webbplats innehåller en presentation av organisationen, verksamheten och målsättningen. Länkar till nyheter, institutioner, stödorningar, nordiskt samarbete och adressuppgifter samt fakta om Norden ingår.
Sivuston kieli: 
https://www.norden.org/sv

Näytä enemmän
I EU:s elev- och lärarhörna kan man hitta undervisningsmaterial om EU, EU:s organisation, historia, och arbetsmetoder. I hörnan kan man också studera självständigt.
Sivuston kieli: 
https://europa.eu/learning-corner/home_sv

Näytä enemmän
På museets Europeiska historiens hus sida kan man besöka den permanenta utställningen, som berättar om Europas formande, utveckling till stormaktställning, krig och krigens följder i Europa, delningens och förändringens tider. Det finns också tillfälliga utställningar på sidan och läromaterial för skolundervisning.
Sivuston kieli: 
https://historia-europa.ep.eu/sv/valkommen-till-europeiska-historiens-hus

Näytä enemmän
I SO-rummets del Samhällskunskap finns material och information om samhället, hur de byggs, demokrati, ideologier, politik, lagar och rättsystem.
Sivuston kieli: 
https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap

Näytä enemmän
Eilen-arkivet är ett nätarkiv som Utrikespolitiska institutet upprätthåller. Arkivet som omfattar viktiga utrikespolitiska tal och dokument är öppet för alla. Arkivet har därtill en kronologi som upptar de för den finländska utrikespolitiken viktigaste händelserna från 1973 och framåt.
Sivuston kieli: 
https://www.eilen.fi/se/home/

Näytä enemmän
Politiikasta-nättidskriftens svenskspråiga artiklar om finsk och internationell politik, politisk forskning och samhällets fenomen.
Sivuston kieli: 
https://politiikasta.fi/sv/

Näytä enemmän
Undervisnings- och kulturministeriet berättar om samordnandet och utvecklandet av ungdomsarbetet och -politiken. På sidan berättas om lagar, finansiering, understöd coh samarbete.
Sivuston kieli: 
https://okm.fi/sv/unga

Näytä enemmän