Politiikasta-nättidskriftens svenskspråiga artiklar om finsk och internationell politik, politisk forskning och samhällets fenomen.
Sivuston kieli: 
https://politiikasta.fi/sv/

Näytä vähemmän
Finlands släkthistoriska förening berättar om sin verksamhet. På sidan finns kyrkböcker och domböcker (på finska).
Sivuston kieli: 
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/index_sve.htm

Näytä vähemmän
Kort presentation av Nordens hisoria från Leif Eriksson till bildandet av Nordiska rådet
https://www.norden.org/sv/information/nordens-historia

Näytä vähemmän
Det historiska infopaketet Riksdagen och självständigheten 1917 presenterar händelserna under det dramatiska året sett ur lantdagens synvinkel. Via infopaketets länkar kan läsaren bekanta sig med den debatt som fördes i lantdagen 1917 om självständighetsfrågan samt med en del av de centrala självständighetshandlingarna.
Sivuston kieli: 
https://www.eduskunta.fi/SV/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/eduskunta-ja...

Näytä vähemmän
Under tiden 1837-1843 arbetade C. W. Gyldén som kartläggningsingenjör vid lantmäteristyrelsen i Finland. Han publicerade stadskartor över alla städer i Finland vid den tiden, totalt 31 kartblad. Dessa stadskartor trycktes alla i samma storlek 50,8 x 65,9 cm. Som ett resultat varierade kartans skalor från 1: 3200 till 1: 10000. Förutom stadens stadsplan innehåller varje karta en översiktskarta, en lista över offentliga byggnader och deras plats. De digitaliserade kartorna får fritt användas.
Sivuston kieli: 
https://www.doria.fi/handle/10024/58895

Näytä vähemmän
Samlingen innehåller ett urval historiska kartor över Finland från 1500-talet till mitten av 1900-talet, som digitaliserats av Nationalbiblioteket. Kartor reflekterar förändringar i Finlands kartbild. De åskådliggör historien av Finlands statliga status och inre förvaltning samt visar, hur bebyggelse och samfärdsel har utvecklats.
Sivuston kieli: 
https://www.doria.fi/handle/10024/78800

Näytä vähemmän
Geodataportalen Paikkatietoikkuna är en karttjänst som täcker hela Finland, Här kan du hitta tiotusentals flygbilder från 1930-talet framåt. De kan användas för forskning, också släktforskning och för att forska i lokalhistoria.
Sivuston kieli: 
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?zoomLevel=1&coord=525406_7159061&mapLayers=801+100+default,3400...

Näytä vähemmän
Utifrån positionen som din webbläsare ger söker Finna Street bilder från Finna som innehåller över en miljon foton från finländska museer, bibliotek och arkiv.
Sivuston kieli: 
https://www.finna.fi/Search/StreetSearch?go=1&lng=sv

Näytä vähemmän

Sivut

Subscribe to RSS - finska