12 osumaa haulle. Näytetään 1 - 12 tulosta.
Tjänstemannacentralorganisationen STTk - f.d. FTFC - är en av de fackliga centralorganisationerna i Finland och organiserar tjänstemän och funktionärer. På den svenska sidan presenteras organisationen och dess verksamhet i korthet. Vidare finns en förteckning över medlemsorganisationerna inklusive medlemsantal.
Sivuston kieli: 
http://www.sttk.fi/sv-FI

Näytä enemmän
Undervisningssektorns fackorganisation OAJ är arbetsmarknadsorganisation som bevakar lärarnas intressen. Den svenska webbplatsen innehålller information om OAJ:s organisation och verksamhet, medlemsförmåner och pressmeddelanden.
Sivuston kieli: 
http://www.oaj.fi/OAJ/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/internet/SV/internetIndexSV.jspx?_adf.c...

Näytä enemmän
Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) är Finlands största fackliga centralorganisation. På FFC:s svenska sidor presenteras organisation, verksamhet och målsättningar. FFCs svenska verksamhet presenteras, med kontaktuppgifter till det svenska sekretariatet. Information om arbetslöshetsskydd, avgångsbidrag, deltidspension och familjeledighet.
Sivuston kieli: 
http://www.sak.fi/svenska

Näytä enemmän
Infopaket om arbetslivet och arbetslivets regler: arbetsavtal, socialskydd, arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.
http://www.arbetsmarknadsnyckeln.fi/J30/

Näytä enemmän
Medlemstidning för FFC. Arkiv där ett stort antal artiklar går att läsa via nätet.
http://www.sak.fi/svenska/lontagaren

Näytä enemmän
Finlands barnträdgårdslärares fackförbund. Information om löner, utbildningsprogram och förbundets tidningar. Kort information om barnpedagogik. Texten delvis på svenska.
Sivuston kieli: 
http://www.lastentarha.fi/portal/page?_pageid=535,479511&_dad=portal&_schema=PORTAL

Näytä enemmän
Webbplatsen innehåller omfattande information med presentation av förbundet, dess organisation, målsättningar och verksamhet. Vidare finns information om medlemsservicen, avtalsfrågor och intressebevakning, arbetsvärdering, A-kassa, utbildning och internationell verksamhet. Aktuella pressmeddelanden och arrangemang presenteras och kontaktuppgifter till förbundsbyrån och distriktförbunden ingår på sidan.
Sivuston kieli: 
http://www.jytyliitto.fi/Sivu/startsidan

Näytä enemmän
Finlands Svenska Lärarförbund är en organisation för svenskspråkiga lärare och rektorer i alla slags skolor och högskolor. Förbundet är underställt AKAVA. PÅ sidorna finns grundfakta om verksamheten, kontaktinformation, facktidskriften Läraren i sin helhet, med arkiv, samt nyhetsspalt. Länkar till andra motsvarande förbund och till medlemsförbunden.
Sivuston kieli: 
http://www.fsl.fi

Näytä enemmän
Uppgifter om hur man kan ansluta sig till föreningen och om medlemsförmåner samt kontaktinformation till föreningens funktionärer och styrelsemedlemmar.
Sivuston kieli: 
http://www.vsvry.fi/pa-svenska/

Näytä enemmän
Läkarförbundet är läkarnas fackorganisation, som är medlem i Akava. På webbplatsen presenteras läkarförbundets organisation, uppgifter och verksamhet. Information om medlemsförmåner, utbildning och statistiska uppgifter samt en historisk tillbakablick. Information även om etiska råd för läkare, inklusive läkareden och läkarens kollegialitetsregler. Aktuella artiklar på förstasidan.
http://www.laakariliitto.fi/sv/

Näytä enemmän
Finlands Juristförbund är en facklig centralorganisation, som är en av Akavas medlemsorganisationer. På webbplatsen presenteras juristförbundets uppgifter och verksamhet och kontaktuppgifter. Medlemsblankett ingår på sidan. Dessutom presenteras etiska regler för jurister.
http://www.lakimiesliitto.fi/pa-svenska/

Näytä enemmän
Illustratörerna i Finland rf är en non-profit organisation som strävar efter att förbättra konditioner av anställning för illustratörer och status av illustrationskonst i samhället. På sidan finns information om organisationen och en lista över illustratörer.
Sivuston kieli: 
https://kuvittajat.fi/sv

Näytä enemmän