52 osumaa haulle. Näytetään 1 - 30 tulosta.
Tasavallan presidentin sivuilla on tietoa presidentti-instituutiosta (mm. tehtävät ja päätöksenteko, virka-asunnot, liput ja merkit, vaalitilastot, historia) ja Suomen tasavallan presidenteistä. Sivuilla on myös nykyisen presidentin ohjelma, puheet, haastattelut, henkilötiedot, vierailut, matkaohjelma ja kuvamateriaalia. Lisäksi presidentin puolison puheet ja haastattelut, tietoa presidentin taustaorganisaatioista sekä virtuaalivierailu Mäntyniemeen.
Sivuston kieli: 
http://www.tpk.fi

Näytä enemmän
Helsingin Sanomien tuottama vaalikone. Koneessa voi etsiä omaa ehdokastaan vastaamalla kysymyksiin, jotka on esitetty myös ehdokkaille.
Sivuston kieli: 
http://www.vaalikone.fi

Näytä enemmän
På Ålands landskapsregerings hemsida presenteras landskapsregeringens uppgifter och ledamöter. Vidare presenteras landskapsförvaltningen och de olika avdelningarna. Beslutsprotokoll är sökbara enligt avdelning tid eller fritext. En bearbetad elektronisk version av Ålands lagsamling finns publicerad på sidorna, likaså Ålands författningssamling fr.o.m. 1998. Aktuell landskapsbudget ingår på sidorna. Vidare finns länkar till övriga centrala instanser i den åländska självstyrelseadministrationen.
Sivuston kieli: 
http://www.regeringen.ax

Näytä enemmän
Sivusto sisältää kansanedustajien yhteystiedot ja tietoa Eduskunnan ja sen oikeusasiamiehen toiminnasta. Lisäksi sivuilla on tietoa lainsäädäntötoiminnasta, eduskunnan kansainvälisestä toiminnasta, valtiopäiväasiakirjoista sekä linkit Eduskunnan kirjastoon ja EU-asioihin.
Sivuston kieli: 
http://www.eduskunta.fi

Näytä enemmän
Vaalirahoitusvalvonnan tarkoituksena on lisätä rahoituksen avoimuutta ja tarjota tietoa ehdokkaiden sidonnaisuuksista. Sivuilta löytyy tietoa vaali- ja puoluerahoitukseen liittyvästä lainsäädännöstä sekä ohjeita ja lomakkeita ilmoituksen tekemiseen. Sivuilla julkaistaan ehdokkaiden jättämät ilmoitukset.
Sivuston kieli: 
http://www.puoluerahoitus.fi

Näytä enemmän
Oikeusministeriön vaalisivuille on koottu tietoa vaaleista, kansanäänestyksistä, puolueista, vaalirahoituksesta sekä kansalaisten osallistumisesta yleensä. Sivuilla julkaistaan myös vaalien tulostiedot ja muuta vaaleihin liittyvää tilastotietoa.
Sivuston kieli: 
http://www.vaalit.fi

Näytä enemmän
Oikeusministeriön sivu, jolta löytyy perustietoa presidentinvaalista, ehdokasasettelusta ja äänioikeudesta. Sivulla on mainittu seuraavan presidentinvaalin ajankohta.
Sivuston kieli: 
http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/presidentinvaali.html

Näytä enemmän
Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävät, kantelun tekeminen, oikeusasiamiehen ratkaisut, hänen antamansa tiedotteet sekä julkaisut.
http://www.oikeusasiamies.fi

Näytä enemmän
Tietokanta sisältää tietoa maailman eri maiden taloudesta, hallinnosta, kulttuurista, ihmisoikeuksista, sosiaalisista oloista, kouluista, puolueista, liikenneoloista eri kielillä.
Sivuston kieli: 
http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Elki/elki.html

Näytä enemmän
Vaalikarttapalvelusta saa kartoin ja kuvioin havainnollistettua tietoa vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Palvelun avulla voidaan tarkastella muun muassa äänestysaktiivisuutta ja sen muutoksia edellisistä vaaleista, puolueiden kannatusta ja niiden muutoksia sekä valittujen ehdokkaiden ääniosuuksia.
http://pxnet2.stat.fi/explorer/eduskuntavaalit_2011/index.shtml

Näytä enemmän
Vaalitutkimusportaali sisältää tietoja Suomen vaaleista sekä kansalaisten poliittisesta osallistumisesta ja poliittisista asenteista. Sivusto kokoaa alan keskeisiä tietoresursseja ja toimii siten ikkunana Suomen vaaleihin ja vaalitutkimukseen.
Sivuston kieli: 
http://www.vaalitutkimus.fi/fi/

Näytä enemmän
Invalidiliiton, Kynnyksen ja Näkövammaisten Keskusliiton yhteisellä vaalikoneella ehdokkaat ja äänestäjät voivat testata näkemyksensä. Kysymykset liittyvät vammaisten ihmisten arkeen, työllistymiseen ja koulutukseen sekä ihmisoikeuksiin.
Sivuston kieli: 
http://vammainenvaalikone.fi/

Näytä enemmän
Svenska Yles artiklar om presidentvalet i Finland 2018. Här hittar du bl.a. presentationer av presidentvalskandidaterna och Yles valkompass där du kan testa vilken kandidats åsikter mest liknar dina egna och bekanta dig med kandidaternas argument.
Sivuston kieli: 
https://svenska.yle.fi/term/yle/18-256760

Näytä enemmän
Vasabladets kandidattest hjälper dig att hitta din kandidat i presidentvalet.
Sivuston kieli: 
http://valtest.vasabladet.fi/

Näytä enemmän
Tips om vad du ska tänka på innan du tar dig till vallokalen och vad du ska göra i vallokalen. Information också om förhandsröstning.
Sivuston kieli: 
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/01/17/tio-tips-for-att-rosta-i-presidentvalet

Näytä enemmän
Här presenteras alla Finlands presidenter hittills på ett lite annorlunda sätt. Karikatyrvideor om alla våra presidenter gjorda av konstnären Alexander Ginlund för att fira Finlands 100-årsdag.
Sivuston kieli: 
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/12/03/finlands-presidenter-i-karikatyr

Näytä enemmän
Vaalikarttapalvelussa voi tarkastella muun muassa äänestysaktiivisuuden muutosta edellisistä vaaleista sekä ehdokkaiden ääniosuuksia eri aluetasoilla.
Sivuston kieli: 
http://pxnet2.stat.fi/explorer/presidentinvaalit_2018/index.shtml

Näytä enemmän
Riksdagsbibliotekets informationspaket om kvinnlig rösträtt. Informationspaketet frågar hur rösträttsreformen åstadkoms och vad följderna blev: hur har kvinnor deltagit i val och blivit riksdagsledamöter samt fått andra representativa uppdrag under de följande drygt 100 åren?
Sivuston kieli: 
https://www.eduskunta.fi/SV/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/110-ar-kvinnl...

Näytä enemmän
Information om president-institutionen (t.ex. beslutsfattande, utmärkelsetecken, medborgarskap, benådningar, Ålandsfrågorna), alla presidentval från år 1919, utmärkelsetecken och flagga och vapen. Därtill finns pressmeddelanden, tal, intervjuer och statsbesök. Personuppgifter om den nuvarande presidenten och hennes make jämte fotografier. Även fakta om tjänstebostäder inklusive virtuellt besök i Presidentens slott samt på Talludden ingår på sidan. Presentation av Republikens presidents kansli samt dess organisation ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.tpk.fi/public/default.aspx?culture=sv-FI&contentlan=3

Näytä enemmän
Kontaktuppgifter, adresser och verksamhetsbeskrivning för riksdagsmän, justitieombudsmannen, statsrevisorernas kansli och riksdagens ämbetsmän. Uppgifter om lagstiftning, myndigheter och riksdagshandlingar samt Riksdagsbibliotekets tjänster. EU-information och riksdagens internationella verksamhet. Länkar till instanser inom kommunal och statlig förvaltning.
http://www.riksdagen.fi

Näytä enemmän
Valkompassen hjälper dig att bekanta dig med riksdagsvalets kandidater. Svara på påståenden och låt valkompassen berätta vilka kandidaters åsikter som är närmast dina
Sivuston kieli: 
https://vaalikone.yle.fi/eduskuntavaali2019/?lng=se

Näytä enemmän

Sivut