Pojkarnas Telefon är en hjälpande telefon- och webbtjänst för pojkar och unga män.
Sivuston kieli: 
https://www.vaestoliitto.fi/sv/pojkarnas-telefon/

Näytä vähemmän
Mittyrke.fi ger dig chansen att ta en titt in i de studerandes och proffsens vardag. Representanter för olika yrken berättar om sina val och karriärvägar.
Sivuston kieli: 
https://www.ammattiosaaja.fi/sv/

Näytä vähemmän
Webbsidan ger råd om vad du ska göra om du utsätts för sexuellt våld eller trakasserier
Sivuston kieli: 
http://righttochoose.fi/se/

Näytä vähemmän
Stöd och hjälp för ungdomar i 12-29 års åldern. Tjänsten erbjuder bl.a. stödperson på distans.
Sivuston kieli: 
https://www.helsingforsmission.fi/ungdomar/

Näytä vähemmän
På TE-tjänsternas sidor för unga hittar du information om hur du reder ut dina mål och karriärmöjligheter, skaffar dig lämplig utbildning, lär dig finansiera studierna, reder ut hurdana jobb som erbjuds och hur du söker dem, tryggar utkomsten om du inte genast hittar jobb och planerar att grunda eget företag.
Sivuston kieli: 
https://www.te-palvelut.fi/te/sv/arbetssokande/unga/index.html

Näytä vähemmän
Här hittar du information om de mest typiska psykiska sjukdomar och problem i tonåren, deras identifiering, behandling och hänvisning till lämpliga hjälptjänster.
Sivuston kieli: 
https://www.mielenterveystalo.fi/sv/nuoret/Pages/default.aspx

Näytä vähemmän
Polisens råd för säker nätanvändning, t.ex. vad man kan gör om det händer något otrevligt till en själv, till exempel i sociala medier och vem kan man be om hjälp.
Sivuston kieli: 
https://poliisi.fi/sv/anvisningar-till-unga-och-barn-pa-natet

Näytä vähemmän
Kalendern samlar alla nationella chatt- och telefontjänster på svenska i Finland för dig som är ung och ung vuxen. Tjänsterna kan på olika sätt stödja och hjälpa dig i olika livssituationer eller kriser.
Sivuston kieli: 
http://unginfo.fi/chattkalender

Näytä vähemmän
Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska. Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.
Sivuston kieli: 
https://svenskanu.fi/

Näytä vähemmän

Sivut

Subscribe to RSS - svenska