Utställningar, videomaterial, podcaster och digitala rundvandringar i Världskulturmuseet, Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm.
Sivuston kieli: 
https://www.varldskulturmuseerna.se/digitala-resurser/

Näytä vähemmän
Jobbmarknaden innehåller information om arbetssökande, arbetsgivning och yrjen. Man kan hitta information om reda ut sina mål och karriärmöjligheter, hur skaffa lämplig utbildning och hur söka jobb.
Sivuston kieli: 
https://tyomarkkinatori.fi/sv

Näytä vähemmän
På Hitta rätt kan unga 13-29 år söka bland de tjänster som erbjuder stöd på svenska, utifrån region och tematik. Syftet med Hitta rätt är att hjälpa unga att hitta rätt tjänst för sina behov och underlätta för den unga oavsett hemkommun att hitta svenskspråkiga stödtjänster.
Sivuston kieli: 
https://unginfo.fi/hittaratt/

Näytä vähemmän
Luckans ungdomverksamhet UngInfo erbjuder information, vägledningar och utbildningar för unga 13–29 år samt information och fortbildningar till professionella i ungdomssektorn.
Sivuston kieli: 
https://unginfo.fi/

Näytä vähemmän
Finlands teaterhistoria är ett webbläromedel som rymmer en omfattande beskrivning av teaterkonsten i Finland .
Sivuston kieli: 
https://disco.teak.fi/teatteri/sv/

Näytä vähemmän
Kursen tar upp både allmänna och specifika rekommendationer, tips och råd för hur man kan skriva bättre texter med hjälp av klarspråk.
Sivuston kieli: 
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/klarsprak/

Näytä vähemmän
Rummet, bilder, idéernas värld är läromaterial om konsthistoria. Den presenterar de olika perioderna från och med antiken till 1800-talet.
Sivuston kieli: 
https://disco.teak.fi/tila/sv/

Näytä vähemmän
Program för psykisk hälsa i arbetslivet ger råd och medel till att arbestplatserna att stöda orkandet i jobbet. Det bjuds på material om strategi, ledning, samt en verktygslåda för att stöda psykisk hälsa.
Sivuston kieli: 
https://hyvatyo.ttl.fi/sv/sinneocharbete

Näytä vähemmän

Sivut

Subscribe to RSS - svenska